Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXII/ 223/ 2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sandomierza nr XXII/ 223/ 2016 z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu, w związku z § 4.6 Statutu Świetlicy Środowiskowej.

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady Miasta Sandomierza nr XXII/ 223/ 2016 z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie     .docx (5,83KB)

DOCXZałącznik nr 1     .docx (13,22KB)