Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 208/2023/GN z dnia 29 września 2023 roku

ZARZĄDZENIE NR 208/2023/GN

BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 29 września 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. 2023r. poz. 40 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam niżej wymienione osoby do Komisji Przetargowej wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem przetargów na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Sandomierz:

  1. Janusz Stasiak – Przewodniczący Komisji Przetargowej
  2. Edyta Duma – Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Izabela Piętowska – Członek Komisji
  4. Agnieszka Sałapa –  Członek Komisji 

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 17/2022/GN z dnia 01 lutego 2022 roku.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miejskiego w  Sandomierzu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

PDFZarzadzenie nr 208 2023 GN.pdf (145,32KB)