Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 197/2023/CUW z dnia 22 września 2023 roku

Zarządzenie Nr 197/2023/CUW

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 22 września 2023 roku

w sprawie upoważnienia Elżbiety Sobolewskiej dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego

Na podstawie § 2 ust. 3 oraz § 4 pkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organowi prowadzącemu szkołę (Dz. U. poz. 1534) zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam Elżbietę Sobolewską dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu do odbioru w imieniu Gminy Sandomierz komputerów przenośnych typu laptop, przekazanych Gminie Sandomierz na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Cyfryzacji a Gminą Sandomierz oraz do podpisania protokołu odbioru końcowego laptopów.

§ 2. Upoważnienie powyższe obowiązuje od chwili jego podpisania od dnia 22 września 2023 roku do  chwili jego odwołania.

§ 3. Organ udzielający upoważnienia może je w każdym czasie odwołać albo dokonać jego zmiany.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marcin Marzec

Burmistrz Sandomierza

PDFZarządzenie Nr 197 2023 CUW.pdf (173,32KB)