Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVIII/320/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2020r. poz. 1990 ze zm.) uchwala się co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu obręb Lewobrzeżny, oznaczonej nr ewid. 76/7 o pow. 0,1968 ha. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie XXVIII/320/2020.docx (5,84KB)

PDFZalacznik1 XXVIII/320/2020.pdf (371,86KB)