Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta na realizację zadania publicznego - XIV Dookoła Wody Festival 2023 – Bulwar Miejski

Sandomierz, 4 lipca 2023 r.

Ogłoszenie

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego złożoną 3 lipca 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu przez Fundację „Sandomierka”.

Obszar zadania publicznego: Kultura, turystyka, sport

Tytuł zadania publicznego: XIV Dookoła Wody Festival 2023 – Bulwar Miejski

Termin realizacji zadania publicznego: 13.07.2023 – 30.07.2023

Wnioskowana kwota dofinansowania: 9.900,00 zł

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty tj. do dnia 11 lipca 2023 r. włącznie, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, lub na adres e-mail:

Oferta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, na stronie internetowej pod adresem www.sandomierz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Zastępca Burmistrza Sandomierza
Janusz Stasiak

Oferta  PDFOferta Fundacji Sandomierka.pdf (2,12MB)