Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 103/2023/GN z dnia 17 maja 2023 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2023/GN
BURMISTRZA MIASTA Sandomierza

z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III licytacyjnego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Sandomierzu przy ul. Rynek 29.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. z dnia 2023.01.05).

§ 1

Powołuję Komisję Przetargową w składzie :

1. Janusz Stasiak– Przewodniczący Komisji

2. Edyta Duma – Z-ca Przewodniczącego Komisji,

3. Edyta Sobieraj  - Członek

4. Agnieszka Kukiełka-Bocheńska – Członek

5. Dorota Drozdowska-Achenbach - Członek

§ 2

Komisja przeprowadzi w dniu 15 czerwca 2023 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego, Plac Poniatowskiego 1 pok. nr 103, III ustny licytacyjny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ul. Rynek 29 i sporządzi protokół
z jego przebiegu.

§ 3

Komisja rozpocznie pracę z dniem 15 czerwca 2023 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

PDFZarządzenie Nr 103 2023 GN.pdf (155,52KB)