Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Protokół Nr 68 z LXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 25 października 2023 roku
  Data modyfikacji: 07-12-2023 09:47
 2. Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza znak: UA.6733.12.2023.KWI
  Data modyfikacji: 07-12-2023 09:38
 3. Uchwała Nr LXIX/696/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-11-2023 w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników
  Data modyfikacji: 06-12-2023 11:57
 4. Uchwała Nr LXIX/697/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-11-2023 zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych
  Data modyfikacji: 06-12-2023 11:58
 5. Uchwała Nr LXIX/695/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-11-2023 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania petycji mieszkańców Sandomierza w sprawie zamrożenia stawek czynszów za najem lokali użytkowych (w tym ogródki gastronomiczne)
  Data modyfikacji: 06-12-2023 11:53
 6. Uchwała Nr LXIX/694/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-11-2023 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E.R.* na Burmistrza Miasta Sandomierza
  Data modyfikacji: 06-12-2023 11:52
 7. Uchwała Nr LXIX/693/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-11-2023 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
  Data modyfikacji: 06-12-2023 11:52
 8. Uchwała Nr LXIX/692/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-11-2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/402/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
  Data modyfikacji: 06-12-2023 11:50
 9. Uchwała Nr LXIX/691/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-11-2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  Data modyfikacji: 06-12-2023 11:49
 10. Uchwała Nr LXIX/690/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-11-2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
  Data modyfikacji: 06-12-2023 11:48