Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LIX/584/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2023 zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 3 i 4 oraz § 19 ust. 1 i 6 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr XLII/414/2021 z dnia 27 października 2021 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021r., poz. 3524) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych zmienionej Uchwałą Nr IV/44/2019 z dnia 30 stycznia 2019r.; Uchwałą Nr X/137/2019 z dnia 21 sierpnia 2019r.; Uchwałą Nr XII/148/2019 z dnia 25 września 2019r.; Uchwałą Nr XIII/168/2019 z dnia 30 października 2019r., Uchwałą Nr XIX/242/2020 z dnia 18 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XXIII/282/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku oraz Uchwałą Nr LVIII/572/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. W Załączniku Nr 5 dopisuje się punkt 15. Andrzej Kalczewski.
2. W Załączniku Nr 6 dopisuje się punkt 15. Andrzej Kalczewski.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Jerzy Żyła


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LIX5842023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2023 zmieniająca Uchwałę Nr II32018 Rady Miasta Sandomierza z.pdf (253,15KB)

DOCXUzasadnienie LIX5842023.docx (5,33KB)

PDFUchwała Nr LIX-584-2023 - głosowanie.pdf (921,16KB)