Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dotycząca sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego

GN.7125.20.2022.EDU

Działając w trybie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami /j. t. Dz. U. z 2021r poz.1899 z późn.zm./

Burmistrz Miasta Sandomierza podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ

lokalu mieszkalnego, położonego w Sandomierzu, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Lp.

Nr działki

Pow. /m2/

Nr KW dla nieruchomości
 

Położenie
lokalu

 

Opis lokalu

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania

Udział
w częściach wspólnych budynku
 w prawie własności działki

 

Cena lokalu

 zł

Powierzchnia lokalu
m2

1.

1572/50

2095

KI1S/00057529/1

ul. K.K.Baczyńskiego 9/26

lokal mieszkalny położony
 budynku komunalnym
wielomieszkaniowym
 na III piętrze,
z przynależną piwnicą o pow.            2,6 m2

Brak MPZP.
W obowiązującym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest
w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

299/29921

111.458,00

27,30

 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j. t. Dz. U. z 2021r. poz.1899 z późn.zm/ wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 27.01.2023r. do dnia 10.03.2023r.
 • Od ceny lokalu mieszkalnego i ułamkowej części gruntu najemcy przysługuje bonifikata w wysokości określonej
  w uchwale Rady Miasta Sandomierza
 • Obciążenia i zobowiązania dotyczące lokalu: hipoteka - brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń.
  Sandomierz, dnia 27.01.2023r.
  Z up. Burmistrza
  Janusz Stasiak
  ZASTĘPCA BURMISTRZA