Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając w trybie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r

o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz.U.2021r. poz.1899 )

Burmistrz Sandomierza podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Lp.

Nr dz.

 

Pow.

ha

 

Nr KW

Położenie.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Okres

dzierżawy

Czynsz dzierżawny

 

Uwagi.

 1.

 

 cz. dz. 1883

Sandomierz Prawobrzeżny

 

5,01 ha

 

 

KI1S/00091673/5

 

 

 ul. Boczna

 obręb Prawobrzeżny

 

 

Użytki rolne

 

Uprawy rolne

 

5 lat

Roczny czynsz dzierżawy w wysokości: od 1 ha UR równowartość 2q żyta, określana dla potrzeb podatku rolnego w danym roku

Czynsz dzierżawy płatny do dnia 15 sierpnia każdego roku kalendarzowego

148,10x5,01ha=741,98

Okres wywieszenia wykazu - 21 dni.

Waloryzacja czynszu dzierżawnego –  1 x / rok wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Tryb bezprzetargowy

Czynsz dzierżawy ustalony jest Na podstawie Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr XXXIV/314/2006 w sprawie określenia wytycznych do wydzierżawiania gruntów Gminy Sandomierz.

Sandomierz, dnia 23.01.2023r.
Z up. Burmistrza
Janusz Stasiak
Zastępca Burmistrza