Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Sandomierz, dnia 28.12.2022r.
GN.6840.10.2015.EDU

Informacja o wyniku przetargu
na sprzedaż nieruchomości

 1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 21 grudnia 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.
 2. I przetargiem objęto sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej
  w Sandomierzu przy ul. Żydowskiej 6c, oznaczonej nr ewid. 63/2
  i 1081/8
  o powierzchni łącznej 0,0218 ha, wpisanej do księgi wieczystej  Nr KI1S/00096282/2.
 3.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 830.000,00 zł brutto /słownie: osiemset trzydzieści tysięcy zł/.
 4. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w wyznaczonym terminie tj. do 14.12.2022r. (włącznie) dwie osoby wpłaciły wadium w wysokości 100.000,00 zł. i zostały dopuszczone do przetargu.
 5. W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości zabudowanej są Marcin i Agnieszka małż. Walewscy zam. Sandomierz. Ustalona w wyniku przetargu cena nabycia nieruchomości wynosi brutto 840.000,00 zł słownie: osiemset czterdzieści tysięcy złotych.

Z p. Burmistrza
Janusz Stasiak
Zastępca Burmistrza