Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu

Sandomierz, dnia 05.03.2021r.

GN.7125.17.2017.EDU

Informacja o wyniku  przetargu

na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu garażowego położonego w Sandomierzu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej.

  1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 26 lutego 2021r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 1.
  2. I przetargiem objęto sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu garażowego położonego w Sandomierzu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej oznaczonego nr 29 Segment A, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1500/343 o pow. 0,1831 ha.
  3. Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu garażowego położonego w Sandomierzu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej wynosiła 21.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy zł)
  4. Termin uiszczenia wadium w kwocie 2.100,00 zł upłynął w dniu 19.02.2021r. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w wyznaczonym terminie tj. do 19.02.2021r. (włącznie) wadium w wysokości 2.100,00, zostało wpłacone przez 8 osób, które zostały dopuszczone do przetargu.
  5. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu garażowego położonego w Sandomierzu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, oznaczonego nr 29 Segment A został Pan Janusz Skowron. Cena nabycia  wynosi 36.000,00

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec