Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu

Sandomierz, dnia 04.03.2021r.

GN.7125.17.2017.EDU

Informacja o wyniku  przetargu

na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul. Maciejowskiego 8/15.

  1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 25 lutego 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 1.
  2. I przetargiem objęto sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul. Maciejowskiego 8/15.
  3. Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul. Maciejowskiego 8/15 wynosiła 143.000,00 /słownie: sto czterdzieści trzy tysięcy złotych/.
  4. Termin uiszczenia wadium w kwocie 14.000,00 zł upłynął w dniu 18.02.2021r. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w wyznaczonym terminie tj. do 18.02.2021 r. (włącznie) wadium w wysokości 14.000,00 zł, zostało wpłacone przez 16 osób, które zostały dopuszczone do przetargu.
  5. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul. Maciejowskiego 8/15 został Pan Dariusz Marzec. Cena nabycia wynosi 210.000,00

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec