Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/345/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Zespołu ds. opracowania koncepcji przekształcenia przez zmianę siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 89 ust. 1 i ust.9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Desygnuje się Pana Roberta Kurosza na przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do udziału w pracach Zespołu ds. opracowania koncepcji przekształcenia przez zmianę siedziby z ulicy Mickiewicza 9 do siedziby przy ulicy Mickiewicza 39 Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza. ​
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie XXXII/345/2021.docx (5,74KB)

PDFUchwała Nr XXXII-345-2021 - głosowanie.pdf (253,29KB)