Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/339/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713 ze zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwy ulicom w mieście Sandomierzu
1 ulicy obejmującej działkę numer 1172 w obrębie Sandomierz Poscaleniowy, stanowiącej własność Gminy Sandomierz, nadaje się nazwę ul. Platanowa,
2 ulicy obejmującej działkę numer 1173 w obrębie Sandomierz Poscaleniowy, stanowiącej własność Gminy Sandomierz, nadaje się nazwę ul. Bukowa

§ 2. Przebieg ulic przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Bumistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXII/339/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu.pdf (402,66KB)

DOCXUzasadnienie XXXII/339/2021.docx (5,72KB)

PDFZalacznik1 XXXII/339/2021.pdf (191,76KB)

PDFUchwała Nr XXXII-339-2021 - głosowanie.pdf (241,82KB)