Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/338/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.713 t.j. ze zm.) art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.1990. t.j. ze zm) Rada Miasta Sandomierza uchwala:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie przez Gminę Sandomierz w drodze darowizny na rzecz Powiatu Sandomierskiego nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu Obręb Poscaleniowy oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek: 1202/2 o powierzchni 0,0113 ha, 759/1 o pow. 0,0047 ha, 759/3 o pow. 0,0010 ha, 802/6 o pow. 0,0158 ha, 802/8 o pow. 0,0096 ha. Przedmiotowe nieruchomości leżą w pasie drogowym zaliczonym do kategorii dróg powiatowych - ulicy Różanej i ulicy Wojska Polskiego a stanowią własność Gminy Sandomierz.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie XXXII/338/2021.docx (5,75KB)

PDFWyspa1 XXXII/338/2021.pdf (286,58KB)

PDFZalacznik1 XXXII/338/2021.pdf (286,58KB)

PDFUchwała Nr XXXII-338-2021 - głosowanie.pdf (236,21KB)