Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dot. sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego

GN.7125.2.2022.EDU

Działając w trybie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami /j. t. Dz. U. z 2021r poz.1899 z późn.zm./
Burmistrz Miasta Sandomierza podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ
lokalu mieszkalnego, położonego w Sandomierzu, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

 

Lp.

Nr działki

Pow. /m2/

Nr KW dla nieruchomości
 

Położenie
lokalu

 

Opis lokalu

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania

Udział
w częściach wspólnych budynku
i w prawie własności działki

 

Cena lokalu


 zł

Powierzchnia lokalu
m2

1.

425/23

249

KI1S/00016369/2

ul. R.Koseły 2/18

lokal mieszkalny położony
w budynku komunalnym
wielomieszkaniowym
na IV piętrze,
z przynależną piwnicą

Brak MPZP.
W obowiązującym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest
w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

37/774

161.970,00

37,10

  • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami /j. t. Dz. U. z 2021r. poz.1899 z późn.zm/ wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 26.10.2022r. do dnia 07.12.2022r.
  • Od ceny lokalu mieszkalnego i ułamkowej części gruntu najemcy przysługuje bonifikata w wysokości określonej
    w uchwale Rady Miasta Sandomierza
  • Obciążenia i zobowiązania dotyczące lokalu: hipoteka - brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń.

Sandomierz, dnia 26.10.2022r.

Z up. Burmistrza
Janusz Stasiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA