Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LV/531/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-09-2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. )

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany:
§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie miasta:
Dział 852 Rozdz. 85295 § 2180 o kwotę 1.371.645,00 zł

Łącznie: 1.371.645,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:
Dział 852 Rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 1.346.895,00 zł
Dział 852 Rozdz. 85295 § 4010 o kwotę 16.680,00 zł
Dział 852 Rozdz. 85295 § 4110 o kwotę 2.895,00 zł
Dział 852 Rozdz. 85295 § 4120 o kwotę 408,00 zł
Dział 852 Rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 3.000,00 zł
Dział 852 Rozdz. 85295 § 4300 o kwotę 789,00 zł
Dział 852 Rozdz. 85295 § 4700 o kwotę 978,00 zł

Łącznie: 1.371.645,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LV/531/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-09-2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022r..pdf (260,23KB)

DOCXUzasadnienie LV/531/2022.docx (6,02KB)

PDFUchwała Nr LV-531-2022 - głosowanie.pdf (926,52KB)