Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 204/2022/GN z dnia 6 października 2022 r.

Zarządzenie Nr 204/2022/GN
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 06 października 2022r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w prawie własności gruntu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (j. t. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.  ) art.4 pkt. 9, art. 28, art.35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 1, art.67 ust.1 i ust.1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r.poz. 1899 ze zm), uchwały Nr LII/504/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2022r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokale mieszkalne położone w Sandomierzu przy ulicy:

  1. Por.T.Króla 8/24 wraz z udziałem 26/4785 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu – nr ewid. 435/9 o pow. 0,1236 ha. Cena wywoławcza wynosi 97.900,00 zł. Wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł. Minimalne postąpienie w wysokości 1%.
  2. Por.T.Króla 8/124 wraz z udziałem 26/4785 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu – nr ewid. 435/9 o pow. 0,1236 ha.  Cena wywoławcza wynosi 97.900,00 zł. Wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł. Minimalne postąpienie w wysokości 1%.

§ 2
Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

PDFZarzadzenie nr 204 2022 GN.pdf (608,88KB)