Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LV/528/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-09-2022 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co nastepuje:

§ 1. 

W uznaniu szczególnych zasług dla Miasta Sandomierza nadaje się

Śp. dr med. STANISŁAWOWI KRAWCZYŃSKIEMU
tytuł
HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA SANDOMIERZA

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza


Wojciech Czerwiec

 

 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LV/528/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-09-2022 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.pdf (326,66KB)

DOCXUzasadnienie LV/528/2022.docx (8,67KB)