Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna Nr NK/7/2022 z dnia 21 września 2022 r.

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

Lp.

 

KARTA INFORMACYJNA

 

1

 

 Numer karty/rok

 

NK/7/2022.DMI

2

 

 Rodzaj dokumentu

 

Raport

3

 

 Temat dokumentu

 

 

ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt i roślin

4

 

 Nazwa dokumentu

 

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego modernizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Szpitalnych, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 960/16- obręb 0004 – Sandomierz Poscaleniowy.

5

 

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  modernizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Szpitalnych, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 960/16- obręb 0004 – Sandomierz Poscaleniowy.

6

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Sandomierski

Gmina: miejska Sandomierz

7

 

 Znak sprawy

 

NK.6220.5.2022.DMI

8

 

 Dokument wytworzył

 

Przedsiębiorstwo Projektowo- Montażowe „ PROMONT” Bujak

Sp. z o.o. – Sp. Komandytowa

ul. Jagiellońska 35

85-097 Bydgoszcz

9

 

 Data dokumentu

 

ROOŚ -14/07/22- Bydgoszcz, sierpień 2022 r.

10

 

 Dokument zatwierdził

 

Nie dotyczy

11

 

 Data zatwierdzenia dokumentu

 

Nie dotyczy

12

 

 Miejsce przechowywania dokumentu

 

Urząd Miejski

w Sandomierzu

Wydział Nadzoru Komunalnego,

Pl. Poniatowskiego 1,

27 – 600 Sandomierz,

tel. 0-15 81 54 206

daria.mirowska@um.sandomierz.pl

13

 

 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

Nie dotyczy

14

 

 Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

TAK

 

15

 

 Numery kart innych dokumentów w sprawie

NK/6/2022.DMI

 

16

 

 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

21.09.2022 r.

17

 

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

 Nie dotyczy

18

 

 Uwagi

 brak

 

Z up. Burmistrza

Angelika Kędzierska

Naczelnik Wydziału

PDFNK72022.pdf (633,12KB)