Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna Nr NK/6/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r.

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

Lp.

 

KARTA INFORMACYJNA

 

1

 

Numer karty/rok

 

NK/6/2022.DMI

2

 

Rodzaj dokumentu

 

Wniosek o wydanie decyzji

3

 

Temat dokumentu

 

ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt i roślin

4

 

Nazwa dokumentu

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Szpitalnych, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 960/16- obręb 0004 – Sandomierz Poscaleniowy.

5

 

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Szpitalnych, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 960/16- obręb 0004 – Sandomierz Poscaleniowy.

6

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Sandomierz

Gmina:  Sandomierz

7

 

Znak sprawy

 

 NK.6220.5.2022.DMI

8

 

Dokument wytworzył

 

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz

9

 

Data dokumentu

 

22.08.2022 r.

10

 

Dokument zatwierdził

 

Nie dotyczy

11

 

Data zatwierdzenia dokumentu

 

Nie dotyczy

12

 

Miejsce przechowywania dokumentu

 

Urząd Miejski

w Sandomierzu

Wydział Nadzoru Komunalnego,

Pl. Poniatowskiego 1,

27 – 600 Sandomierz,

tel. 0-15 81 54 206

daria.mirowska@um.sandomierz.pl

13

 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

 

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

Tak

 

15

 

Numery kart innych dokumentów w sprawie

Brak

16

 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.09.2022 r.

17

 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 Nie dotyczy

 

18

 

Uwagi

Brak

 

Z up. Burmistrza

Angelika Kędzierska

Naczelnik Wydziału

PDFNK62022.pdf (652,13KB)