Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LV sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji

Projekt porządku obrad
LV sesji Rady Miasta Sandomierza
w dniu 28 września  2022 roku
godz. 10:00 Ratusz

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza (Krzysztof Burek);
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza (Stanisław Krawczyński);
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza (Wiesław Wilk);
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na
  ul. Różanej i Wojska Polskiego”;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „Chwałki I” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nr XVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 r.;
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IX/121/2019 Rady Miasta Sandomierza
  z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym.
 11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa energetycznego Gminy Sandomierz w obszarze gospodarki cieplnej i wodno – ściekowej;
 12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Gminy Sandomierz;
 13. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;
 15. Zamknięcie obrad.

 

      Wojciech Czerwiec

        Przewodniczący

Rady Miasta Sandomierza