Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 39/6/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE NR 39/6/2022

KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ

posiedzenie w dniu 26 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Ewa Gracz– Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Radni obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Kazimiera Bednarska, Pan Jerzy Żyła.

Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:

Pani Edyta Sobieraj, Pani Agnieszka Kukiełka-Bocheńska- Wydział Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN).

Obecni Mieszkańcy Sandomierza: Pan J.S*., Pani B.K*, Pan S.S*, Pani K.C*.

Ad. 1.

Przewodnicząca komisji powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad
i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2.

Przewodnicząca komisji odczytała porządek obrad zachowując ochronę danych osobowych (bez odczytu imienia, nazwiska oraz danych adresowych wnioskodawców).  

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie wniosku Pani A.S* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 4. Opiniowanie wniosku Pani B.K.* w sprawie przydziału komunalnego lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 5. Opiniowanie wniosku Pana S.S* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 6. Opiniowanie wniosku Pani K.C.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 7. Opiniowanie wniosku Pana M.D.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 8. Opiniowanie wniosku Pana M.Z.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego przy ul. K* z zasobu Gminy Sandomierz.
 9. Opiniowanie wniosku Pani A.*B.* w sprawie przydziału lokalu komunalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 10. Opiniowanie wniosku Pani G.S.* w sprawie przydziału lokalu komunalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 11. Opiniowanie wniosku Pana R.H.* w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 12. Opiniowanie wniosku Pana L.W.* w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 13. Opiniowanie wniosku Pani M.L.* w sprawie zamiany obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem R* na mieszkanie komunalne w innej lokalizacji.
 14. Opiniowanie wniosku Pana P.C.* w sprawie zamiany obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego na ul. P.* na mieszkanie komunalne w innej lokalizacji.
 15. Opiniowanie wniosku Pani K.Z.* w sprawie zamiany  lokalu socjalnego przy ul. L.* na mieszkanie o większej powierzchni.
 16. Opiniowanie wniosku Pani M.P.* w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. T.*.
 17. Opiniowanie wniosku Pana R.Z.* w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. L.*.
 18. Opiniowanie wniosku Pana L.K.* w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. L.*. 
 19. Opiniowanie wniosku Pana D.Z.* w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. L.*.
 20. Opiniowanie wniosku Pana K.*P.* w sprawie przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego przy ul. L.*.
 21. Opiniowanie wniosku Pani H.K.* w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. C.*.
 22. Opiniowanie wniosku Pana E.T.* w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu przy ul. R.*.
 23. Sprawy różne. Wnioski komisji.
 24. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

W związku z fizyczną obecnością mieszkańców na posiedzeniu komisji radna Ewa Gracz powiadomiła, że protokolant biura rady pojedynczo
z zachowaniem zasad RODO będzie prosił kolejno poszczególne osoby
w momencie omawiania ich wniosków.

Ad.3

Opiniowanie wniosku Pani  A.S.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się z kompletem dokumentów wnioskodawczyni.
W związku z obecnością Pana J.S.*- ojca wnioskodawczyni, radna Ewa Gracz poprosiła o uzupełnienie informacji ponad te, które zostały przygotowane przez merytoryczny Wydział GN.

Wobec braku dodatkowych oświadczeń przewodnicząca komisji poprosiła o opuszczenie sali obrad mieszkańca.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie wniosku Pani B.K.* w sprawie przydziału komunalnego lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się z kompletem dokumentów wnioskodawczyni.
W związku z obecnością Pani B.K.*, radna Ewa Gracz poprosiła o uzupełnienie informacji ponad te, które zostały przygotowane przez merytoryczny Wydział GN.

Wobec braku dodatkowych oświadczeń przewodnicząca komisji poprosiła o opuszczenie sali obrad mieszkankę.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Opiniowanie wniosku Pana S.S.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się z kompletem dokumentów wnioskodawcy.
W związku z obecnością Pana S.S.*, radna Ewa Gracz poprosiła o uzupełnienie informacji ponad te, które zostały przygotowane przez merytoryczny Wydział GN.

Obywatel Ukrainy poprosił o pomoc w znalezieniu lokum tymczasowego. Przedstawił swoją sytuację życiową.

Przewodnicząca komisji poprosiła o opuszczenie sali obrad mieszkańca.

Komisja nie rozpatrzyła wniosku. Po wysłuchaniu wnioskodawcy i przedstawieniu życiowej sytuacji członkowie komisji jednogłośnie zawnioskowali o wskazanie przez zespół ds. uchodźców możliwości zakwaterowania 3- osobowej rodziny w Sandomierzu.

Radna Ewa Gracz poddała wniosek do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.6

Opiniowanie wniosku Pani K.C.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się z kompletem dokumentów wnioskodawczyni.
W związku z obecnością Pani K.C.*, radna Ewa Gracz poprosiła o uzupełnienie informacji ponad te, które zostały przygotowane przez merytoryczny Wydział GN.

Mieszkanka szczegółowo przedstawiła swoją skomplikowaną sytuację życiową. 

Przewodnicząca komisji poprosiła o opuszczenie sali obrad mieszkanki. Wśród radnych rozgorzała dyskusja.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.7

Opiniowanie wniosku Pana M.D.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.8

Opiniowanie wniosku Pana M.Z.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego przy ul. K.* z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”. 

Ad.9

Opiniowanie wniosku Pani A.B.* w sprawie przydziału lokalu komunalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.10

Opiniowanie wniosku Pani G.S.* w sprawie przydziału lokalu komunalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.11

Opiniowanie wniosku Pana R.H.* w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.12

Opiniowanie wniosku Pana L.W.* w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.

Ad.13

Opiniowanie wniosku Pani M.L.* w sprawie zamiany obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem R.* na mieszkanie komunalne w innej lokalizacji.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.14

Opiniowanie wniosku Pana P.C.* w sprawie zamiany obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego na ul. P.* na mieszkanie komunalne w innej lokalizacji.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie

Ad.15

Opiniowanie wniosku Pani K.Z.* w sprawie zamiany  lokalu socjalnego przy ul. L.* na mieszkanie o większej powierzchni.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 0 „za”, 5 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Bez udziału w głosowaniu radnego Andrzeja Bolewskiego.

Ad.16

Opiniowanie wniosku Pani M.P.* w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. T.*

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie

Ad.17

Opiniowanie wniosku Pana R.Z.* w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. L.*.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie

Ad.18

Opiniowanie wniosku Pana L.K.* w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. L.*

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie

Ad.19

Opiniowanie wniosku Pana D.Z.* w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. L.*

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie

Bez udziału w głosowaniu radnego Marka Chruściela.

Ad.20

Salę obrad opuścił radny Andrzej Bolewski. Komisja obraduje w 5-osobowym składzie.

Opiniowanie wniosku Pana K.P.* w sprawie przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego przy ul. L.*

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie

Ad.21

Opiniowanie wniosku Pani H.K.* w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. C*.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie

Ad.22

Opiniowanie wniosku Pana E.T.* w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu przy ul. R.*.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie

Ad.23

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Członkowie komisji zawnioskowali o ponowne zwrócenie się do Pana Ryszarda Latawca- Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś” o udzielenie informacji nt. mieszkania treningowego dla dzieci niepełnosprawnych. W związku z brakiem odpowiedzi na pismo z maja 2022 roku, komisja prosi o zbadanie aktualnego stanu przebywających tam osób oraz przeznaczenia ww. lokum.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Po głosowaniu salę obrad opuścił radny Marek Chruściel. Komisja nie posiada quorum.

Radna Ewa Gracz zapoznała członków komisji z pismami:

1. Pani G.Z.* – Mieszkanki Sandomierza z dnia 08.08.2022r. wraz z odpowiedzią merytorycznego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami znak: GN.7140.38.2022.ESO, a także z opinią radcy prawnego Urzędu Miejskiego.

2.Pana J.T.* – Mieszkańca Sandomierza z dnia 26.07.2022 r. (data wpływu do urzędu 28.07.2022r.) oraz treścią odpowiedzi merytorycznego wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Radny Wojciech Czerwiec zasugerował, aby zastanowić się nad zmianą obowiązującej uchwały w sprawie wysokości czynszu za lokale komunalne/socjalne. Radni Ewa Gracz, Andrzej Majewski, Wojciech Czerwiec zaapelowali o podwyższenie czynszu od nowego roku proporcjonalnie do wysokości zarobków. Z kolei, radny Mariusz Prezgot nie zgodził się z przedmówcami ze względu na nieustabilizowane, wysokie opłaty za centralne ogrzewanie oraz rosnące koszty utrzymania. 

Ad.24

Zamknięcie obrad.

Radna Ewa Gracz stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca Komisji – Ewa Gracz

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu