Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LIV/526/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31-08-2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Sandomierza w przedmiocie likwidacji znajdującego się przy ulicy Parkowej oddziału Przedszkola Samorządowego Nr 1 Sandomierzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jedn. z 2022 r. poz. 259, z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani A.W.* (przedstawicielki rodziców dzieci uczęszczających do znajdującego się przy ulicy Parkowej oddziału Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu) na Burmistrza Miasta Sandomierza dotyczącej likwidacji budynku przedszkolnego przy ulicy Parkowej 4 w Sandomierzu, oddziału przedszkola nr 1 uznaje się skargę za bezzasadną. § 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Miasta Sandomierza w zakresie, o którym mowa w § 1, zawarte jest w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LIV/526/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31-08-2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Sandomierza w przedmiocie likwidacji znajdującego się przy ulicy Parkowej oddziału Przedszkola Samorządowego Nr 1 Sandomierzu.pdf (353,48KB)

DOCXUzasadnienie LIV/526/2022.docx (7,52KB)

PDFUchwała Nr LIV-526-2022 - głosowanie.pdf (922,46KB)