Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Sandomierz, 2022-08-03
NK. 7021.114.2022.DMI

OGŁOSZENIE
o udzieleniu dotacji celowej

Zgodnie z Uchwałą Nr  VII/101/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Rady Miasta Sandomierz w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Sandomierz dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia,

że na wniosek : Polskiego Związku Działkowców, Zarząd ROD „NADBRZEZIE” ul. Powiśle, 27-600 Sandomierz, który reprezentuje Dariusz Lewtak – Prezes w dniu 02.08.2022 r. została przyznana dotacja celowa na wykonanie elektryfikacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ NADBRZEZIE”.

Wnioskowana kwota dotacji: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 ).

Kwota przyznanej dotacji wynosi: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 ).

Z up. Burmistrza
Janusz Stasiak
Zastępca Burmistrza

PDFOgłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 3 sierpnia 2022 r. o udzieleniu dotacji celowej.pdf