Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Strona archiwalna

 

GN.6845.2.91.2022.ASA
GN.6845.2.92.2022.ASA

Działając w trybie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r
o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz.U.2021.poz.1899  z późn. zm. )
Burmistrz Sandomierza podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Lp

Nr dz.

 

Pow.

 

Nr KW

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Okres

dzierżawy

Czynsz  z VAT za

rok

Uwagi.

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

cz.dz. 744

 

  

 

 

 

cz.dz. 744

 

   295 m2

 

 

 

 

 

 

189 m2

 

………………

 

 

 

 

 

 

..……………

 

ul. Krakowska obręb Lewobrzeżny

 

Zieleń

 

Poszerzenie nieruchomości związanej z usługami o tereny zieleni

 

3 lata

 

424,80 zł + 97,70 zł =

522,50 zł/ 1 rok

 

 

 

 

272,16 zł + 62,60 zł =

334,76 zł/ 1 rok

Ustalony czynsz dzierżawy łącznie  z podatkiem VAT dzierżawca zobowiązany jest uiszczać do 31-go marca każdego roku kalendarzowego.+

 

Okres wywieszenia

Wykazu – 21 dni.

Waloryzacja czynszu

Dzierżawnego- 1x/rok

wg wskaźnika wzrostu

cen towarów i usług

konsumpcyjnych.

Tryb bezprzetargowy.

Stawki czynszu dzierżawnego ustalono na podstawie Zarządzenia nr G.6845.1.2012 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 1 października 2012 roku.

 

 

Sandomierz, dnia 15.07.2022

Z up. Burmistrza
Janusz Stasiak
Zastępca Burmistrza