Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14 lipca 2022 r.

Sandomierz, dnia 14 lipca 2022 roku

CUW.421.1.67A.2022.JA

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sandomierza na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1930 z późn. zm.) ogłasza, co następuje:

  1. Podstawowa kwota dotacji od dnia 1 lipca 2022 roku, o której mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy wynosi: 15 525,72 zł
    (słownie złotych: piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć 72/100).
  2. Statystyczna liczba dzieci ogółem, o której mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy w publicznych przedszkolach wynosi: 619;

(zgodnie z Raportem Sytemu Informacji Oświatowej – stan na dzień 30 września 2021 roku).

  1. Statystyczna liczba dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o której mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy w publicznych przedszkolach wynosi: 11;

(zgodnie z Raportem Sytemu Informacji Oświatowej – stan na dzień 30 września 2021 roku).

  1. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, o której mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy w publicznych przedszkolach wynosi: 0;

(zgodnie z Raportem Sytemu Informacji Oświatowej – stan na dzień 30 września 2021 roku).

 

Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta

PDFOgłoszenia Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji.pdf (158,74KB)