Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 124.1/2022/SK z dnia 13 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 124.1/2022/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje:

§ 1. 

1. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4210  o kwotę

171 000,00 zł

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4300  o kwotę

672,00 zł

RAZEM:

171 672,00 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4210  o kwotę

672,00 zł

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4300  o kwotę

171 000,00 zł

RAZEM:

171 672,00 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec 

PDFZarzadzenie nr 124 1 2022 SK.pdf