Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

UA.6733.10.2022.KWI

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 i 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek:

PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach,
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

- reprezentowana przez pełnomocnika: Grażyna Stypa – pełnomocnictwo znak PSG-A00/P-3/141/2021 z dnia 29.03.2021r.

„budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” przy ulicy Sieleckiej w Sandomierzu na działkach o nr ewidencyjnych: 1181, 1178, 1169, 1166/1, 2337 - Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0005  Sandomierz Prawobrzeżny.

Strony mogą w terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia zapoznać się w tut. Urzędzie ul. Opatowska 1, z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia lub wnioski. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA

27 czerwca 2022 r.

PDF5_OBWIESZCZENIE_I_ 1 wszczecie celu publicznego_ TAB.pdf (431,01KB)