Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej

Sandomierz, dnia 20.06.2022r.

GN.6845.3.9.2022.IPI

Informacja o wyniku  przetargu

na dzierżawę nieruchomości

  1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 20 czerwca 2022r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.
  2. I przetargiem  objęto dzierżawę  nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu przy ul. Koćmierzów, oznaczonej nr ewid. cz. dz. 1982/8 o pow. 5,40 ha, z przeznaczeniem pod uprawy rolne stanowiącej własność Gminy Sandomierz, wpisanej do księgi wieczystej Nr KI1S/00080711/4.
  3. Cena wywoławcza rocznego czynszu wynosiła brutto 682,64 zł /słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa 64/100/.
  4. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w wyznaczonym terminie tj. do 15.06.2022r. (włącznie) wadium w wysokości 70,00 zł. zostało wpłacone przez sześć osób , które zostały dopuszczone do przetargu.
  5. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego dzierżawcą nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. cz. dz. 1982/8 o powierzchni 5,40  ha jest Grażyna Sylwia Woroniecka.
    Ustalona w wyniku przetargu cena rocznego czynszu wynosi 3100,00 zł /trzy tysiące sto 00/100 złotych/.

 

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec