Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji

Projekt porządku obrad
LIII sesji Rady Miasta Sandomierza
w dniu 29 czerwca  2022 roku
godz. 10:00
Ratusz

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Debata nad Raportem o stanie Gminy Sandomierz za 2021 rok:
 1. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2021 rok;
 2. Debata;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2021 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2042.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/482/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2022 r. z późn. zm. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie.
 6. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miasta Sandomierza.
 7.  Przyjęcie harmonogramu dyżurów Radnych Miasta Sandomierza od 5 lipca 2022 roku do 27 grudnia 2022 roku.
 8. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Wojciech Czerwiec

Przewodniczący

Rady Miasta Sandomierza