Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu

Sandomierz, dnia 13.06.2022r.
GN.6840.6.2019.EDU

Informacja o wyniku przetargu
na sprzedaż nieruchomości

  1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 06 czerwca 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.
  2. I przetargiem objęto sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
    w Sandomierzu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, oznaczonej nr ewid. 76/7 o pow. 0,1968 ha, stanowiącej własność Gminy Sandomierz, wpisanej do księgi wieczystej Nr KI1S/00008269/2.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła brutto 580.000,00 zł /słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych/.
  4. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w wyznaczonym terminie tj. do 23.05.2022r. (włącznie) wadium w wysokości 60.000,00 zł. zostało wpłacone przez 5 podmiotów, które zostały dopuszczone do przetargu.
  5. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 76/7
    o powierzchni 0,1968 ha jest Dawidson Company Spółka z o.o. Modliborzyce
  6. Ustalona w wyniku przetargu cena nabycia nieruchomości 1.750.000,00 zł /słownie: milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych/.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec