Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 118/2022/SK z dnia 30 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 108/2022/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 11.1 Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm.

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje:

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy (zadania dofinansowane):

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 2700  o kwotę

28 528,00 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy (zadania dofinansowane):

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4210  o kwotę

128,00 zł

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4300  o kwotę

28 400,00 zł

RAZEM:

28 528,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 700 Rozdz. 70007 § 4270  o kwotę

4 000,00 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 700 Rozdz. 70007 § 4390  o kwotę

4 000,00 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec