Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 111/2022/CUW z dnia 01 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 111/2022/CUW
Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 1 czerwca 2022 roku

w sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu ul. Armii Krajowej 5 do pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora przedszkola

Na podstawie art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2021.1082 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Renatę Stawiarz nauczycielkę Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu do zastępowania dyrektora ww. przedszkola na czas nieobecności.

§ 2.1. Upoważniam Panią Renatę Stawiarz jako nauczycielkę wyznaczoną do zastępowania nieobecnego dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu do jednoosobowego działania w zakresie związanym z zarządem powierzonym mieniem.

2. Pełnomocnictwo upoważnia do wykonywania czynności zwykłego zarządu określonych statutem przedszkola oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. Pełnomocnictwo ustanawia się na czas zastępstwa za nieobecnego dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu, na okres jego kadencji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 68 ust. 9 z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2021.1082 z późń. zm.) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki oświatowej zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący. W Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Sandomierzu nie ma stanowiska wicedyrektora. Zachodzi więc konieczność wyznaczenia nauczyciela, który będzie pełnił zastępstwo za dyrektora przedszkola, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

PDFZarządzenie 111 2022 CUW.pdf (263,06KB)