Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LI/497/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. Przedkłada się ocenę zasobów pomocy społecznej za 2021 r. przygotowaną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
§ 2. Ocena zasobów pomocy społecznej, o której mowa w §1 stanowi załącznik do uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LI/497/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 r..pdf (2,45MB)

DOCXUzasadnienie LI/497/2022.docx (5,89KB)

PDFZalacznik1 LI/497/2022.pdf (2,02MB)