Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie NR RZP/43/2021 z dnia 3 luty 2021 r

ZARZĄDZENIE NR RZP/43/2021 BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie wzoru wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j.) oraz art.2 i 4 w związku z art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu wzór wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł, stanowiący załącznik Nr 1  do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFzarządzenie Burmistrza RZP/43/2021 w sprawie wniosku.pdf (158,13KB)
PDFwzór wniosku z załącznikami.pdf (2,56MB)
DOCXZałącznik nr 1 do zarządzenia- Wniosek.docx (46,23KB)
DOCXZałącznik nr1 do wniosku oświadczenie z art. 56 ust. 2 pzp.docx (21,81KB)
DOCXZałącznik nr2 do wniosku oświadczenie z art. 56 ust. 3 pzp.docx (19,72KB)