Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LI/493/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.2022.559 t.j.) art. 13 ust. 2, 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021.1899 t.j. ze zm) Rada Miasta Sandomierza uchwala:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Sandomierz w drodze darowizny od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu przy ul. Browarnej obręb Lewobrzeżny, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1284/11 o powierzchni 0,1845 ha. Darowizna następuje z przeznaczeniem pod realizację zatoki parkingowej dla samochodów osobowych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LI/493/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.pdf (569,55KB)

DOCXUzasadnienie LI/493/2022.docx (5,55KB)

PDFZalacznik1 LI/493/2022.pdf (223,45KB)