Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 18/1/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.

Protokół Nr 18/1/2021

Komisja Praworządności

z dnia 15 stycznia 2021 roku

 

Godz. rozpoczęcia obrad: 10:00

Godz. zakończenia obrad: 10:15

 

Posiedzenie Komisji Praworządności odbyło się w ramach wideokonferencji z uwagi na stan pandemii związany z rozprzestrzenianiem się COVID – 19.

 

Posiedzeniu przewodniczył radny Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Jerzy Żyła.

 

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

 

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 5 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Praworządności.

 

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

 

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej:

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok oraz przyjęcie planu pracy komisji na 2021 rok;
  4. Sprawy różne, wnioski komisji.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Następnie Marek Chruściel przewodniczący komisji poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag, co do przedstawionego projektu porządku obrad.

 

Uwag nie było.

 

Następnie poddał pod głosowanie projekt porządku obrad.

Wynik głosowania:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

 

Ad. 3

Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok oraz przyjęcie planu pracy komisji na 2021 rok;

 

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji powiedział, że członkowie komisji drogą elektroniczną otrzymali sprawozdanie z pracy komisji za 2020 rok oraz plan pracy komisji na 2021 rok celem zapoznania się. Poprosił o zgłaszanie uwag.

 

Uwag nie było.

 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał pod głosowanie sprawozdanie z pracy komisji za 2020 rok.

Wynik głosowania:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2020 rok.

 

Następnie poddał pod głosowanie plan pracy komisji na 2021 rok.

Wynik głosowania:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie planu pracy komisji na 2021 rok.

 

Ad. 4

Sprawy różne, wnioski komisji.

 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poprosił członków komisji o zgłaszanie ewentualnych wniosków.

 

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek wnioskuje o:

  1. Udzielenie informacji przez Burmistrza Miasta Sandomierza dotyczącego domniemanego mobbingu pracownika w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał wniosek radnej pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie wniosku radnej Agnieszki Frańczak – Szczepanek.

 

Więcej wniosków i uwag nie zgłoszono.

 

Ad. 5

Zamknięcie obrad.

 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

 

Przewodniczący

Komisji Praworządności

Marek Chruściel

 

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

UM Sandomierz