Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Gminą Sandomierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 ze zm.) Rada Miasta Sandomierza, uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nawiązanie partnerskich stosunków pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska, a Gminą Sandomierz.
§ 2. Zasady współpracy zostaną określone w odrębnej umowie, której projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (5,69KB)

PDFZalacznik1.pdf (93,80KB)