Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr L/488/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie powołania Kapituły Honorowej ds. opiniowania wniosków w przedmiocie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z § 5 ust. 6 i 7 Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza, zmienionego Uchwałą Nr XLVIII/476/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmainy Uchwały Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza, Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Kapitułę Honorową ds. opiniowania wniosków w przedmiocie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza” w składzie:

1) Marcin Marzec - Burmistrz Miasta Sandomierza;
2) Aneta Przyłucka - przedstawiciel Burmistrza Miasta Sandomierza;
3) dr Roman Chyła - przedstawiciel Burmistrza Miasta Sandomierza;
4) dr Urszula Stępień - przedstawiciel Burmistrza Miasta Sandomierza;
5) Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza;
6) Piotr Chojnacki - przedstawiciel Rady Miasta Sandomierza;
7) Jerzy Żyła - przedstawiciel Rady Miasta Sandomierza.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr L/488/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie powołania Kapituły Honorowej ds. opiniowania wniosków w przedmiocie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza”.pdf (273,29KB)

DOCXUzasadnienie L/488/2022.docx (5,57KB)

PDFUchwała Nr L-488-2022 - głosowanie.pdf (918,87KB)