Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 59/2022/NK z dnia 31 marca 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2022/NK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 31 marca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad dzierżawy i użytkowania dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Sandomierz

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r.  poz.559) art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1, art. 12 oraz art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu  nr 250/2020/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie  określenia zasady dzierżawy i użytkowania dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Sandomierz, zmianie ulega załącznik nr 2, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

PDFZarządzenie nr 59 2022 NK.pdf (438,15KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 59 2022 NK z dnia 31 marca 2022 r.pdf (68,11KB)