Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/327/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011r. Nr 249, poz. 2875 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok, który stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXIX/327/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok.pdf (327,60KB)

DOCXUzasadnienie XXIX/327/2021.docx (5,65KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXIX/327/2021.docx (7,00KB)

PDFGłosowanie Uchwała Nr XXIX-327-2021.pdf (294,92KB)