Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 55/2022/KPSiT z dnia 18 marca 2022 r.

Zarządzenie nr 55/2021/KPSiT
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznanie, wstrzymanie i cofnięcie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Na podstawie § 6 ust. 1 Uchwały nr VI/47/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym zmienionej Uchwałą nr IX/56/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015r, zmienionej Uchwałą nr XVII/150/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2015r., zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Stypendialną rozpatrującą i opiniującą wnioski o przyznawanie, wstrzymywanie i cofanie stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, w składzie:

- Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Sandomierza,
- Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Spotu Rady Miasta Sandomierza,
- Katarzyna Knap-Sawicka – Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,
- Aneta Przyłucka – Przedstawiciel Miejskiej Rady Sportu,
- Paweł Wierzbicki – Przedstawiciel Miejskiej Rady Sportu,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

PDFZarządzenie nr 55 2022 KPSIT.pdf (202,40KB)