Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583)

§ 1. W związku z rosyjską agresją militarną na Ukrainę udziela się z budżetu Gminy Sandomierz pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie.
§ 2. Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie zakupu środków pierwszej pomocy, wyposażenia osobistego i sprzętu technicznego ze środków budżetu na 2022 rok o wartości do 25 000,00 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy złotych 00/100).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,14KB)