Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 45/2022/SK z dnia 07 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 45/2022/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 7 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3, art 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) .) art. 19, art. 20 i art. 21 b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  (Dz.U. z 2022 r. poz. 261)

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje:

§ 1. 

    1. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 754 Rozdz. 75421 § 4810  o kwotę

10 000,00 zł

Dz. 758 Rozdz. 75818 § 4810  o kwotę

25 000,00 zł

RAZEM:

35 000,00 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4210  o kwotę

35 000,00 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych w 2022 r:

1.  zmniejszenie planu wydatków:

- w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) w rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe) w paragrafie 4810 (Rezerwy) o kwotę 10.000,00 zł,

- w dziale 758 (Różne rozliczenia) w rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) w paragrafie 4810 (Rezerwy) o kwotę 25.000,00 zł;

2.  zwiększenie planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) w paragrafie 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 35.000,00 zł,  z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków, w tym  żywności, środków higienicznych, ubrań i wielu innych najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Sandomierza, a także w obiektach zgłoszonych do Wojewody Świętokrzyskiego przez miasto Sandomierz (kwota 10.000,00 zł) oraz dla mieszkańców Ukrainy przebywających na terytorium swojego państwa (kwota 25.000,00 zł), w tym dla mieszkańców miasta partnerskiego Ostroga na Ukrainie. Pracownicy samorządu ukraińskiego Ostroga od początku wybuchu wojny wysyłają spis rzeczy niezbędnych  do przetrwania w tym trudnym czasie. Są na nich między innymi leki, środki higieniczne, opatrunkowe, materiały do szycia wojskowych ubrań itp.

Środki w kwocie 10.000,00 zł na zabezpieczenie zakupów dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Sandomierza zostaną przesunięte z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421).

Środki w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla mieszkańców Ukrainy przebywających na terenie swojego państwa zostaną przesunięte z rezerwy ogólnej Burmistrza Sandomierza (rozdział 75818).

PDFZarządzenie nr 45 2022 SK.pdf (336,47KB)