Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 42.1/2022/SK z dnia 03 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 42.1/2022/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 3 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierppnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Sandomierza Nr XLV/435/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044 z późn. zm:

  1. załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, jak w  załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec

UZASADNIENIE

Zmiana w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr XLV/435/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044 z późn. zm związana jest z potrzebą jego  dostosowania do  zmiany planu finansowego w budżecie w 2022 r.

PDFZarządzenie nr 42 1 2022 SK.pdf (1,80MB)
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42 1 2022 SK.pdf (255,98KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42 1 2022 SK.pdf (110,65KB)