Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLVIII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji

W dniu 02 marca 2022 r. (środa) o godz. 10.00 w trybie wideokonferencji odbędzie się XLVIII sesja Rady Miasta Sandomierza z następującym porządkiem obrad:

Projekt porządku obrad
XLVIII sesji Rady Miasta Sandomierza
w dniu 2 marca 2022 roku
godz. 10:00
Tryb wideokonferencji

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022 – 2044;
 5. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Gminy Sandomierz oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska „Mój Rynek” przy Placu 3 Maja w Sandomierzu;
 7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2022;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazw miejscowości w Gminie Sandomierz;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2022-2023 z perspektywą na lata 2024-2027;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2021;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu, ul. Słowackiego 15 za rok 2021;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” w Sandomierzu, ul. Błonie 55 za rok 2021;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Sandomierz na rok 2022;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2021 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021 r.;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2021 r.;
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Sandomierz;
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza;
 21. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana Z. P[1]. z dnia 19 stycznia 2022 r. na działania Burmistrza Miasta Sandomierza; 
 22. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miasta Sandomierza;
 23. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;
 24. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych
  w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;
 25. Zamknięcie obrad.

Wojciech Czerwiec
Przewodniczący
Rady Miasta Sandomierza


[1] Dane osobowe zostały zanonimizowane zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 2176 z późn. zm). i art. 5 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE. z 2016r., poz. L119/1).