Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 24/2022/CUW z dnia 14 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 24/2022/CUW
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 14.02.2022 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z  późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1428 z późn. zm.),  

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów:

  1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu
  2. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Ogłoszenie o konkursie oraz informacja o wyniku naboru na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Okrzei 6, 27– 600 Sandomierz oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierz Wielkiego, ul. Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Pl. Poniatowskiego 3 - www.sandomierz.pl.

 2. Ogłoszenie o konkursie oraz informacja o wyniku naboru podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Pl. Poniatowskiego 3.

§ 4. Wykonanie zarządzenia  powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marcin Marzec
Burmistrz Miasta Sandomierza

PDFZarządzenie nr 24 2022 CUW.pdf (1,25MB)
PDFZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 24 CUW Z DNIA 14.02.22.pdf (1,36MB)
PDFZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 24 CUW 2022 Z DNIA 14.02.22 KLAUZULA.pdf (343,52KB)
DOCXZałącznik do zarządzenia Nr 24 CUW 2022 z dnia 14.02.2022.docx (27,91KB)
DOCXZałącznik do zarządzenia Nr 24 CUW 2022 z dnia 14.02.2022 KLAUZULA.docx (15,83KB)