Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII/457/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana Z.P.* na działania Burmistrza Miasta Sandomierza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jedn. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Pozostawia się bez rozpoznania skargę Pana Z. P.* na działania Burmistrza Miasta Sandomierza - sposób rozpatrzenia skargi Pana Z.P.* na Komendanta Straży Miejskiej w Sandomierzu.
§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Miasta Sandomierza w zakresie, o którym mowa w § 1, zawarte jest w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
PDFNr XLVII-457-2022 - głosowanie.pdf (241,39KB)
 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLVII/457/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana Z.P.* na działania Burmistrza Miasta Sandomierza.pdf (346,68KB)

DOCXUzasadnienie XLVII/457/2022.docx (7,75KB)